“ဘုရားနဲ႔ နီးခ်င္ရင္ လုိက္နာက်င့္သုံးရမဲ့ အရည္အေသြး ( ၉) မ်ဳိး ႐ွိပါတယ္”…

ဘုရားနဲ႔ နီးခ်င္ရင္…

ဘုရားနဲ႔ နီးခ်င္ရင္ လုိက္နာက်င့္သုံးရမဲ့ အရည္အေသြး ( ၉) မ်ဳိး ႐ွိပါတယ္

(၁) အဘိဇၥ်ာ ကင္းရမယ္ ။

(၂) စြဲလမ္းစိတ္ ကင္းရမယ္။

(၃) အမ်က္ေဒါသ ကင္းရမယ္ ။

(၄) အဖ်က္စိတ္ထား ကင္းရမယ္ ။

(၅) သတိ႐ွိရမယ္ ။

(၆) အသိဥာဏ္႐ွိရမယ္ ။

(၇) သမာဓိ ႐ွိရမယ္ ။

(ဂ) စိတ္ဓာတ္ခုိင္မာမႈ ႐ွိရမယ္ ။

(၉) ဣေျႏၵေစာင့္စည္းမႈ ႐ွိရမယ္ ။

( သဃၤာဋိကဏၰသုတၱန္ )

(၁) အဘိဇၥ်ာကင္းရမယ္

သူတပါးရဲ႕ ပုိင္ဆုိင္မႈကုိ မေတာ္မတရား မလုိခ်င္ရဘူး ၊ အလကား မလုိခ်င္ရဘူး ။ ကာမဂုဏ္အာ႐ုံေတြကုိ ေတြးေတာၾကံစည္မေနရဘူး ။

ကာမဂုဏ္ခံစားဖုိ႔ပဲ စိတ္ကူးမေနရဘူး ။ ကုသုိလ္အာ႐ုံေတြကုိပဲ ေတြးေတာၾကံစည္ ေနရမယ္ ။ကုသုိလ္ျပဳ ဖုိ႔ပဲ စိတ္ကူးေနရမယ္ ။

(၂) စြဲလမ္းစိတ္ကင္းရမယ္

ကာမစိတ္ အားမႀကီးရဘူး ။ အခ်စ္စိတ္ မလြဲမွားရဘူး ၊ သံေယာဇဥ္ မလြန္ကဲရဘူး ။ စည္းနဲ႔ေဘာင္နဲ႔ ခံစားတာမ်ဳိးပဲ ျဖစ္ရမယ္ ။

သူ႔အခ်ိန္နဲ႔သူ ၊ သူ႔အကန္႔နဲ႔သူ သာယာတာမ်ဳိးပဲ ျဖစ္ရမယ္ ။ သက္႐ွိ ၊ သက္မဲ့ ဘယ္အရာ ကုိမဆုိ အခ်ိန္မေရြး ၊ ေနရာမေရြး စြန္႔လႊတ္ႏုိင္စြမ္း ႐ွိရမယ္ ။

(၃) အမ်က္ေဒါသ ကင္းရမယ္

သည္းခံခြင့္လႊတ္ႏုိင္စြမ္း ႐ွိရမယ္ ။ ေမတၱာတရား ႀကီးမားရမယ္ ။ ထစ္ခနဲ႐ွိ စိတ္တုိတာမ်ဳိး ၊ ထစ္ခနဲ႐ွိ စိတ္ညစ္တာမ်ဳိး လုံးဝ မျဖစ္ေစရဘူး ။ ကုိယ့္ေၾကာင့္ သူတစ္ပါး စိတ္ဆင္းရဲေအာင္ မလုပ္ရဘူး ။ ကုိယ့္ေၾကာင့္ သူတစ္ပါး စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္ လုပ္ရမယ္ ။

(၄) အဖ်က္စိတ္ထား ကင္းရမယ္

သူတစ္ပါး ပ်က္စီးရာ ပ်က္စီးေၾကာင္းကုိ ဘယ္ေတာ့မွ မၾကံစည္ရဘူး ။ သူတစ္ပါး ျပည့္စုံရာ ျပည့္စုံေၾကာင္းကုိပဲ အျမဲၾကံစည္ရမယ္ ။ သူတစ္ပါးကုိ ကူညီခ်င္တဲ့စိတ္ ထက္ထက္သန္သန္ ႐ွိရမယ္ ။ အျပဳ စိတ္ထား အားေကာင္းရမယ္ ။

(၅) သတိ႐ွိရမယ္

မလုပ္သင့္တာ မလုပ္ဖုိ႔ ၊ လုပ္သင့္တာ လုပ္ဖုိ႔ အျမဲ ႏုိးၾကားေနရမယ္ ။ လုပ္သမ်ွ အလုပ္တုိင္းဟာ ဦးတည္ရာပန္းတုိင္နဲ႔ ဆီေလ်ာ္ေနရမယ္ ။ ဘာဝနာ အာ႐ုံတစ္ခုခု စိတ္အစဥ္မွာ ထင္႐ွားေနရမယ္ ။

(၆) အသိဥာဏ္႐ွိရမယ္

အမွားအမွန္ကုိ ဆင္ျခင္ႏုိင္ရမယ္။ လုပ္သင့္ ၊ မလုပ္သင့္ကုိ ခြဲျခားနားလည္ရမယ္ ။ ကုိယ္ယူထားတဲ့ ဘာဝနာအာ႐ုံရဲ႕ သေဘာသဘာဝကုိ ပုိင္ပုိင္ႏုိင္ႏုိင္ သေဘာေပါက္ရမယ္ ။

(၇) သမာဓိ႐ွိရမယ္

အာ႐ုံတုိင္းမွာ စိတ္ေကာင္းထားႏုိင္ရမယ္။ ဘယ္အာ႐ုံနဲ႔ေတြ႔ေတြ႔ စိတ္တည္ၾကည္မႈ ၊ စိတ္ေအးခ်မ္းမႈ ၊ စိတ္ၾကည္လင္မႈ ၊ စိတ္စုစည္းမႈ ႐ွိရမယ္ ။ ဘယ္အလုပ္ကုိမဆုိ သပ္စပ္ရပ္ရပ္ ၊ ေစ့ေစ့စပ္စပ္ လုပ္ရမယ္ ။

(၈) စိတ္ဓာတ္ခုိင္မာမႈ ႐ွိရမယ္

အေကာင္းအာ႐ုံနဲ႔ပဲ ၾကဳံၾကဳံ ၊ အဆုိးအာ႐ုံနဲ႔ပဲ ၾကဳံၾကဳံ မတုန္လႈပ္ရဘူး ။ ဘယ္လုိ အျဖစ္အပ်က္မ်ဳိးကုိမဆုိ ေလးနက္တဲ့စိတ္ ၊ ရင့္က်က္တဲ့စိတ္နဲ႔ တုံျပန္ႏုိင္စြမ္း ႐ွိရမယ္ ။

(၉) ဣေျႏၵေစာင့္စည္းမႈ ႐ွိရမယ္

မ်က္စိ ၊ နား ၊ ႏွာ ၊ လ်ွာ ၊ ကုိယ္ ၊ စိတ္ ဆုိတဲ့ ဣေျႏၵေျခာက္ပါးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေလာဘ ၊ ေဒါသ စတဲ့ ကိေလသာ မျဖစ္ေစရဘူး ။ ဘယ္အာ႐ုံမွာမဆုိ စိတ္ဆုိး စိတ္ယုတ္ ၊

စိတ္ပုတ္ စိတ္ညံ့ ၊ စိတ္႐ႈပ္ စိတ္ေနာက္ ၊ စိတ္ညစ္ စိတ္မည္း လုံးဝ မျဖစ္ေစရဘူး ။ အာ႐ုံတုိင္းမွာ စိတ္ေကာင္း စိတ္ျမတ္ ၊ စိတ္ၾကည္ စိတ္သန္႔ ၊ စိတ္႐ွင္း စိတ္ေအး ၊ စိတ္လွ စိတ္ျဖဴ ပဲ ျဖစ္ေစရမယ္ ။

အခု ေျပာခဲ့တဲ့ အရည္အေသြး ကုိးမ်ဳိး ကုိ မွတ္လုိ႔လြယ္ေအာင္ အုပ္စုႏွစ္စု ခြဲမွတ္လုိက္ေပါ့ ။ ကင္း အုပ္စုနဲ႔ ၊ ႐ွိ အုပ္စု ။ ကင္း အုပ္စု မွာ ကင္းေလးကင္း ႐ွိပါတယ္ ။

႐ွိ အုပ္စု မွာ ႐ွိငါး႐ွိ ႐ွိပါတယ္ ။ ကင္းေလးကင္းနဲ႔ ႐ွိငါး႐ွိ ။

ကင္းေလးကင္းက အဘိဇၥ်ာကင္း ၊ စြဲလမ္းစိတ္ကင္း ၊ အမ်က္ေဒါသကင္း ၊ အဖ်က္စိတ္ထားကင္း ။ ႐ွိငါး႐ွိ က သတိ႐ွိ ၊ ဥာဏ္႐ွိ ၊ သမာဓိ႐ွိ ၊ စိတ္ဓာတ္ခုိင္မာမႈ ႐ွိ ၊

ဣေျႏၵေစာင့္စည္းမႈ ႐ွိ ။ ေ႐ွ႕မွာ နံပါတ္စဥ္တပ္ၿပီး ေျပာခဲ့တာေတြကုိ ျပန္ၾကည့္လုိက္ပါ ။ စိတ္ထဲမွာ ႐ွင္းၿပီး စြဲျမဲသြားပါလိမ့္မယ္ ။ မွတ္ရသားရတာ အရမ္းကုိ လြယ္ကူသြားပါလိမ့္မယ္ ။

ကင္းေလးကင္းနဲ႔ ႐ွိငါး႐ွိ ဆုိတဲ့ အရည္အေသြး ကုိးမ်ဳိး ျပည့္စုံေအာင္ ၾကဳိးစားၾကျခင္းျဖင့္ ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအားလုံး ဘုရားနဲ႔ နီးတဲ့သူေတြ ျဖစ္ေအာင္ ၾကဳိးစားအားထုတ္ႏုိင္ၾကပါေစ ။

ၾကဳိးစားအားထုတ္နုိင္ၾကတဲ့အတုိင္းလည္းပဲ မိမိတုိ႔ ရည္မွန္းေတာင့္တတဲ့ ေဗာဓိဥာဏ္နဲ႔တကြ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကုိ လ်ွင္ျမန္စြာ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏုိင္ၾကပါေစ……။

အ႐ွင္ဆႏၵာဓိက (ေရႊပါရမီေတာရ)