ဘ၀ႏွင့္အခ်စ္က႑

အရြယ္ေရာက္လို႔ရည္းစားထားတာ မင္းအျပစ္မဟုတ္ဘူး လူေရြးမွားရင္ေတာ့ မင္​းအျပစ္ပဲ…!